Sparifélagið hf

Sparifélagið hf
Kt: 441010-0870
Vegmúla 2
108 Reykjavík

Sími: 587 2580
Netfang: spara@spara.is

Framkvæmdastjóri:
Hanna Björk Ragnarsdóttir*
* Hanna Björk Ragnarsdóttir hætti sem framkvæmdastjóri Sparifélagsins hf. 16.01.2012

Tilgangur:
Tilgangur félagsins er að það fái starfsleyfi sem viðskiptabanki sbr. l. nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.
Þegar félagið hefur hlotið til þess ætlað starfsleyfi hjá Fjármálaeftirlitinu verður tilgangur þess sá að starfrækja viðskiptabanka. Skal félaginu þá heimilt að stunda hverja þá starfsemi sem fjármálafyrirtækjum er heimil lögum samkvæmt á hverjum tíma sem og aðra starfsemi í eðlilegum tengslum við hana. Félaginu er heimilt að taka þátt í starfsemi sem samrýmist rekstri þess og gerast eignaraðili í öðrum félögum í því skyni.
Stjórn félagsins er heimilt að breyta tilgangi félagsins til samræmis við starfsleyfi félagsins þegar það hefur verið veitt.

Ísat flokkun:
64.19.0 Önnur fjármálafyrirtæki

Rekstrarform:
Hlutafélag, almennt (hf)
 

Fjármál heimilanna kt: 600603 - 2210     |    Fellsmúla 15    |    108 Reykjavík    |    sími: 587 2580    |    fax: 578 2580    |    spara@spara.is